ดูเพิ่มเติม
ย่อลง
ขั้นตอนการรับสินค้าที่สกายบอกซ์

ได้รับรหัส OTP
ผ่าน SMS
เมื่อสินค้ามาถึงสถานี
แจ้งรหัส OTP
กับพนักงานสกายบอกซ์
เพื่อขอรับสินค้า
รับสินค้า
พร้อมเซ็นรับสินค้า
ขั้นตอนการคืนสินค้าที่สกายบอกซ์

ติดต่อเจ้าของสินค้า
เพื่อยืนยันการขอคืนสินค้า
ที่สกายบอกซ์
นำสินค้ามาคืนได้เลย
ที่เคาน์เตอร์สกายบอกซ์
ทุกสาขา
ขั้นตอนการรับสินค้าที่เซเว่นอิเลฟเว่น

ได้รับ SMS แจ้ง
เมื่อสินค้ามาถึงเซเว่นอิเลฟเว่น
สาขาที่เลือกไว้
แสดง SMS
กับพนักงานสกายบอกซ์
เพื่อขอรับสินค้า
รับสินค้า
พร้อมเซ็นรับสินค้า